3de charter Duurzaam Ondernemen

Voor de derde keer op rij ontving evenementenorganisator The Outsider Coast het jaarcertificaat in het kader van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.Het charter is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en verder te werken aan de continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema's. Tijdens de jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de behaalde resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.

Lees meer...

Groene pluim voor The Outsider Coast

De stedelijke milieuraad van Nieuwpoort reikt ieder jaar een Groene Pluim uit aan iemand die zich in het voorbije jaar verdienstelijk opstelde voor de natuur en het leefmilieu in Nieuwpoort. De onderscheiding werd dit jaar uitgereikt aan de heer en mevrouw Uytterhoeven, exploitanten van The Outsider Coast. Teambuildingbedrijf The Outsider Coast kreeg al voor de 5de maal op rij het internationaal milieulabel Groene Sleutel. De organisatie kan ook het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen voorleggen. Men beschikt in het bedrijf over een ambitieus milieubeleidsplan en milieubewuste medewerkers.