3de charter Duurzaam Ondernemen

Voor de derde keer op rij ontving evenementenorganisator The Outsider Coast het jaarcertificaat in het kader van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.Het charter is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en verder te werken aan de continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema's. Tijdens de jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de behaalde resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties.


Bij een positieve evaluatie ontvangen de deelnemende organisaties een jaarcertificaat op een academische zitting. Voor The Outsider Coast was het al de derde keer op rij dat het certificaat Duurzaam Ondernemen werd behaald, wat meteen bewijst dat de onderneming haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer ernstig neemt en hard blijft werken aan de conformiteit met de sociale en milieuwetgeving.
The Outsider Coast is overigens de eerste en tot nu toe enige onderneming in de sector die het Charter Duurzaam Ondernemen heeft behaald!