Privacyverklaring The Outsider Coast

The Outsider Coast hecht veel waarde aan uw privacy en hanteert daarom een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van The Outsider Coast BV of via een ander kanaal van The Outsider Coast BV en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

The Outsider Coast BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door The Outsider Coast BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
1. Het gebruik van onze diensten.
2. Communicatie.


Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te door te geven: naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit hebben we nodig om onze diensten op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in een ISO 27001 gecertificeerd datacenter.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in een ISO 27001 gecertificeerd datacenter.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
The Outsider Coast BV geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal The Outsider Coast BV de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

PERSOONSGEGEVENS EN DE BESCHERMING
The Outsider Coast BV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

The Outsider Coast BV streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen, zowel op vlak van organisatie als van technische aanpassingen:

  • Alle personen die namens The Outsider Coast BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-uppen gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHT VAN AANPASSING EN VERBETERING
Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens inzien en kosteloos laten aanpassen/verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door The Outsider Coast BV te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
U vindt ook onderaan iedere e-mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

VRAGEN EN FEEDBACK
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kan u contact met ons opnemen:
The Outsider Coast BV
Brugsevaart 50, 8620 Nieuwpoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel 058 23 14 04

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
The Outsider Coast BV houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.