Groene pluim voor The Outsider Coast

De stedelijke milieuraad van Nieuwpoort reikt ieder jaar een Groene Pluim uit aan iemand die zich in het voorbije jaar verdienstelijk opstelde voor de natuur en het leefmilieu in Nieuwpoort. De onderscheiding werd dit jaar uitgereikt aan de heer en mevrouw Uytterhoeven, exploitanten van The Outsider Coast. Teambuildingbedrijf The Outsider Coast kreeg al voor de 5de maal op rij het internationaal milieulabel Groene Sleutel. De organisatie kan ook het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen voorleggen. Men beschikt in het bedrijf over een ambitieus milieubeleidsplan en milieubewuste medewerkers.