Nieuw: Van plastiek naar elektriek!

Van plastiek naar elektriek

Biostoom en The Outsider Coast slaan de handen in elkaar en werkten samen een nieuwe outdoor activiteit uit: 'Van plastiek naar elektriek'! Deze gloednieuwe activiteit is toegankelijk voor allerhande groepen, van scholen tot bedrijven.

De activiteit starten, doen we met een korte uitleg over sorteren. Daarna gaan we het water op met de reuzekano’s en verzamelen we het drijfafval op het water. Dit onder begeleiding van de monitoren van The Outsider Coast. Het verzamelde afval brengen we daarna naar Biostoom om verder te verwerken.

Met de energie die vrijkomt tijdens de verbranding van het afval, wordt elektriciteit opgewekt. Biostoom Oostende produceert groene stroom uit restafval, afkomstig van voorbehandeld bedrijfsafval of huisvuil. Alle deelnemers krijgen ter plaatse een woordje uitleg over het hele proces.

Deze actie kadert binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14 van de VN: Leven in het water (SDG14). Met deze activiteit willen we vanuit The Outsider Coast en Biostoom, naast de effectieve reductie van drijfafval de mensen vooral sensibiliseren rond zwerfvuil en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Wil je graag meer info over deze activiteit? Neem contact op via het contactformulier.

In de pers verschenen: